Olli Kohonen

Työ

TYÖ

Ollipatsaalla2.jpeg

Pakkolakien ja kikyjen sijasta tarvitaan reilua työelämää.

Työllä pitää voida tulla toimeen.

 
 

On selvää, että suomalainen työelämä on murroksessa. Äärimmäisen harva tekee koko elämänuransa yhdessä työpaikassa ja ammatinvaihtaminen kesken työuraa on erittäin yleistä.

Sipilän hallitus on keskittynyt työntekijöiden tilanteen ankeuttamiseen muun muassa aktiivimallilla, leikkaamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa, ja hankaloittamalla esimerkiksi vuorotteluvapaalle pääsemiseen ehtoja. Suunta on käännettävä.

Kannatan esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointia ja ay-liikkeelle myönnettävää joukkokanneoikeutta. Näin vähennetään mahdollisuutta käyttää hyväksi työntekijän usein alisteista asemaa verrattuna työnantajaan.

Työelämä tarvitsee joka tapauksessa perustavaa laatua olevia muutoksia. Työelämään pääsyä on helpotettava perhevapaat uudistamalla esimerkiksi 6+6+6 –mallin mukaiseksi. Tämä vahvistaa erityisesti naisten asemaa. Myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosaa on korotettava 500 euroon, mikä helpottaa lyhyempien keikkatöiden vastaanottoa ilman pelkoa taloudellisen tilanteen romahtamisesta. Myös palkkatuen käyttöä on lisättävä ja luovuttava kuntouttavan työtoiminnan asiattomasta käytöstä.

Myös työttömiä byrokraattisesti kyykyttävistä karensseista on luovuttava. Työttömiä on kohdeltava asiakkaina eikä hallinnollisina taakkoina. On siirryttävä myös kokonaisvaltaisesti järjestelmään, jossa työttömiä palvellaan asiakkaina, eikä koeta vain hallinnon taakkoina. Työllistymistä helpottaisivat myös työttömien säännölliset, maksuttomat terveystarkastukset.

Pienyrittäjät ovat duunareita muiden joukossa. Heidän tilannettaan on parannettava esimerkiksi nostamalla arvonlisäverollisen myynnin alarajaa nykyisestä 10 000 eurosta 25 000 euroon. Pienyritysten käyttöön on myös rakennettava pysyvä uusi palkkatukimalli, jolla helpotetaan varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Sellaisten yrittäjien, jotka palkkaavat hankalassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, työntekijöistä maksamia sivukuluja on laskettava selkeästi.