Olli Kohonen

Sote

SOTE

ollisillalla.jpeg

Oli sitten vauva tai vanhus, ihminen tarvitsee lääkärin ja hoitajien apua.

Siksi sosiaali- ja terveyspalveluita ei saa alistaa Caymansaarten veronkierron palvelukseen.

 
 

Tätä kirjoitettaessa on vielä auki, miten hallituksen suunnittelemalle sote- ja maakuntauudistukselle käy. Selvää on vain se, että kyseessä on kaikkien aikojen suurin poliittinen lehmänkauppa Kokoomuksen ja Keskustan kesken. Tosin Pohjois-Pohjanmaalla Keskustan käsiin on tippumassa esimerkiksi liki kymmenen terveyskeskuksen vuodeosaston sulkeminen, jota on pohjustettu PoPSTer-hankkeen papereissa. Kun puolueella on maakunnassa 40 % kannatus, ei asioita tapahdu sen tietämättä.

Asiantuntijat ovat todenneet hallituksen sote-sopan täysin toimimattomaksi ja terveyseroja sekä menoja kasvattavaksi. Se ei tule nykymuodossaan toteutumaan. Tulevan eduskunnan on joka tapauksessa otettava kantaa sote-palveluiden tulevaisuuteen. Tätä mieltä ovat myös nykyisen sekameteliuudistuksen kannattajat.

Kannatan itse yhdessä Vasemmiston kanssa palveluiden järjestämistä julkiselle pohjalle niin, että esimerkiksi terveydenhuollon puolella voitaisiin purkaa raja-aidat perus- ja erikoistason palveluiden välillä. Tämä  olisi kustannustehokasta ja humaania kuten olisi vastuunantaminen koko kuviosta maakunnalle. Se järjestäisi ja tuottaisi selkeän valtaosan palveluista täydentäen niitä tarvittaessa järjestöjen tai yrityksien tarjonnasta.

Tällä hetkellä terveydenhuolto ei ole tasa-arvoista, koska työterveyshuollon piirissä olevat ovat etulyöntiasemassa julkisia palveluita käyttäviin. Siksi julkisia palveluita on parannettava.

Terveyspalveluihin on satsattava 200 miljoonaa lisää, jotta ongelmia voidaan ratkoa palkkaamalla lisää lääkäreitä perusterveydenhuoltoon. Näin saataisiin lääkärille pääsy nopeutumaan jopa noin viikkoon kiireettömissä ajoissa. Tuon 200 miljoonaa hallitus on muuten käyttänyt erittäin sekavan sote-uudistuksen valmisteluun.

Eriarvoisuuden vähentämiseksi myös terveyskeskusmaksut on poistettava.  Niiden olemassaolo on johtanut siihen, että pienituloisten kynnys hakeutua hoitoon on kasvanut. On valitettava tosiasia, että Suomessa vuosittain 300 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyy ulosottoon. Tämä näkyy myös siinä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon vasta ongelmien vaikeuduttua. Sen myötä sairauksien hoito on kallista.

Vaikeassa asemassa olevien ihmisten tilannetta voi kohentaa myös siirtymällä yhtenäistettyyn lääkkeiden, asiakasmaksujen ja matkojen maksukattoon, jonka taso alennetaan 760 euroon kuussa.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota elämänkaaren kahdessa eri päässä olevien ihmisten tilanteeseen. Lapsiperheet kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja kasvattamiseen esimerkiksi toimivien neuvolapalveluiden kautta. Ikäihmiset kaipaavat kunnollista ja inhimillistä hoivaa elämän loppupäähän. Näitä palveluita ei saa alistaa voitontavoittelulle missään tilanteessa.