Olli Kohonen

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

ollikatselee.jpeg

Ilmastonmuutos uhkaa koko maapallon tulevaisuutta.

Siksi nyt tarvitaan määrätietoisia toimia.

 
 

Ilmastonmuutos ei periaatteessa liity politiikan tekemiseen, koska kyseessä on luonnontieteellinen fakta. Sen sijaan ainoa keino sen torjumiseksi on tehdä oikeaa, vaikka kipeääkin politiikkaa.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n lokakuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan elämme viimeisiä hetkiä pysäyttää ilmaston lämpeneminen puoleentoista asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä mahdollistaisi siedettävän elämän myös lapsenlapsillemme. Päästäksemme tähän tavoitteeseen on tehtävä vaikeita päätöksiä kaikkialla maailmassa. Myös Suomessa.
                 
Meidän on nostettava päästövähennystavoitteitamme. Keskeistä on kasvattaa maa- ja metsätalouden hiilinielutavoitteita.  Yhtä lailla hilidioksidia ilmakehään puskevien fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava. Eritoten kivihiilen käytön lopettamista on kiirehdittävä.

Myös sähköautoilua on edistettävä. Toivon olevani mukana tulevassa eduskunnassa helpottamassa sähköautoverotusta. Aion myös osaltani edistää täysipolttomoottoriautojen käytöstä luopumista Suomessa vuoteen 2040 mennessä.  

Liikennepolitiikassa on kokonaisvaltaisesti panostettava joukkoliikenteeseen. Pohjois-Pohjanmaan kannalta on olennaista saada kaksoisraide välille Helsinki-Oulu. Tulevan eduskunnan on tehtävä tämä päätös. Juna kilpailisi tuolloin lentokoneen kanssa myös ajallisesti, koska kaksoisraiteen myötä matka-ajan välille on laskettu kutistuvan noin neljän tunnin mittaiseksi.

Ensi vaalikaudella on myös leikattava ympäristölle haitallisia yritystukia noin 500 miljoonaa. Nämä rahat on ohjattava aidosti kestäviin kohteisiin tukemaan suotuisampaa ilmastokehitystä. Samassa yhteydessä on syytä tehdä myös verouudistus, joka tukisi Suomen siirtymistä kohti ilmastoystävällisempää yhteiskuntaa. Esimerkiksi lentoveron säätäminen Ruotsin tapaan olisi eräs keino tähän. Muutamalla eurolla per lento voitaisiin kerätä varoja ilmastomuutoksen torjumiseksi.